وزیر اسبق علوم با اشاره به اینکه در افراد مسن تر اگر کم شنوایی مورد توجه قرار نگیرد منجر به زوال شناختی و افزایش خطر افسردگی و حتی زوال عقل می‌شود، گفت: ناشنوایی یک معلولیت خاموش است و اگر فردی نشنود قادر به سخن گفتن هم نخواهد بود.

اطلاعات خبر

گروه اجتماعی
منبع تسنیم
تاریخ ارسال 107 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه
 
Alexa Traffic for azarnewsonline.com