پیست اسکی دیزین در شمال کوه‌های تهران (منطقه گاجره) و به فاصله 123 کیلومتر از مسیر جاده چالوس و 71 کیلومتر از مسیر شمشک واقع شده است. این پیست اولین پ ...