محمد علیپور رییس فدراسیون انجمن‌های ورزشی با تاکید بر پیشرفت راگبی، گفت::تلاش خانواده راگبی ستودنی است و من دست این عزیزان را بگرمی می‌فشارم. ...