روز دوم سی وچهارمین جشنواره موسیقی فجر دیشب با اجراهای مختلف به پایان رسید. ...