خانواده شهدای ترور کشور در پی حادثه تروریستی خاش‌ - زاهدان، بیاینه‌ای صادر کردند. ...